E-Visual Control – รับออกแบบ ติดตั้งระบบ Factory Visual Control – Productivity Improvement สำหรับโรงงานผลิต, ลดการสูญเสีย, ลด Down time ใน Line ผลิต, ลดความผิดพลาด ในกระบวนการผลิต – ระบบ สำหรับ Audit โรงงาน, ป้ายแสดงผลการผลิต , Industrial Production Displays, Andon system, รับออกแบบ และ ผลิตตามความต้องการของลูกค้า – สามารถดูผ่านหน้าจอ Monitoring และ Software เชื่อมต่อผ่านระบบ Network LAN/TCP IP, WiFi – โดยทีมงาน วิศวกร ที่เชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรง กว่า 13 ปี

ผลิตภัณฑ์

Machin Downtime
Management System

Andon System & Cycle Time Control

IIoT Andon System

IIoT Production Management System

Big Data Display For Factory

Synchronized Clocks System

Preventive Maintenance Service

Factory Production Data Collection

Download Case Study

การใช้ Line Monitoring & Downtime Alert, Record สำหรับสายการผลิตที่มีปัญหาหยุดบ่อย

เวลาที่เสียไปในแต่ละวินาทีจากการเกิด Downtime เป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญ เราไม่สามารถรู้ได้ว่าจะเกิด Downtime เมื่อไหร่ และเกิดนานแค่ไหน สามารถรับมือได้ด้วยระบบ Line Monitoring & Downtime Alert, Record

Download

การใช้ระบบ Production Visualize & Cycle Time Control เพิ่ม Productivity ในสายการผลิตแบบต่อเนื่อง

สำหรับสายการผลิตแบบต่อเนื่องนั้น หากการผลิตผลิตไม่ทันตามรอบเวลา Cycle Time ที่กำหนดไว้ จะส่งผลให้ยอดการผลิตไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ปัญหานี้สามารถป้องกันได้ด้วยระบบ Production Visualize & Cycle Time Control

Download

แสดงผล Production Data Display ระบบ Wifi Network

แสดงข้อมูลสำคัญที่ใช้ควบคุมการผลิต Plan, Actual, Diff, Model, Setup Time, Cycle Time, Takt Time, Break, Downtime, NG… หรือ ค่าอื่นๆ ลูกค้าสามารถสั่ง Custom เพิ่มได้ – สามารถแสดง Model ที่กำลังผลิตให้เห็นเป็นภาพแบบ Visualize ซึ่งจะช่วยลดความผิดพลาด จากการทำงาน หรือ การประกอบผิด Model ได้

โทรรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้ Visual Control สำหรับโรงงานผลิต

  • แก้ปัญหา Down Time ใน Line ผลิต แจ้งเตือนทันที, จับเวลา, Key สาเหตุ, จับเวลาตั้งแต่เริ่ม Down จนมาคนมาซ่อม, เวลาที่ใข้แก้ไข
  • ต้องการใช้ Andon System สำหรับ Line ผลิตแบบต่อเนื่อง ช่วยให้ผลิตได้เร็วขึ้น
  • ต้องการแสดงแผนการผลิต ประจำวัน ให้พนักงาน เห็นเป้าหมายชัดเจน, บันทึก Actual, บันทึก Down Time และ สาเหตุ
  • Machine Monitoring ดู Status เครื่องจักรทั้งโรงงาน ผ่านหน้าจอ Desktop หรือ มือถือ
  • แก้ปัญหาความสูญเปล่าจากงาน Re-Work เช่น การประกอบผิด Model
  • อยากมี ระบบ Visual Control เพื่อเตรียมรับ Audit Line ผลิตจากลูกค้าใหม่
  • ต้องการทำ Improvement (Kaizen) เพิ่ม Productivity ลดความสูญเสีย

บริการให้คำปรึกษา ช่วยเหลือในการออกแบบ ระบบ Factory Visual Control

ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ, นัดหมายดูหน้างานสรุป Requirement – ระบบ ควบคุมการผลิต ด้วยการมองเห็น, Andon System โดยวิศวกร ที่เชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรง

PRODUCTION REAL TIME MONITORING SYSTEM (PMS)

คือระบบที่ออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับทุกอุตสาหกรรมที่มีการนับหรือควบคุมการผลิต เพื่อลดการสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นในกระบวนการ ผลิตหรือการนับ เพิ่มความสามารถในการควบคุม การผลิตและประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร แสดงผลการผลิตเป็นแบบเวลา จริง (REALTIME)

สามารถต่อพ่วงกันได้เป็นระบบ NETWORK(RS 485) ควบคุมการทำงานและแสดงผลผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ยิ่งไปกว่านั้นยังสามารถ แสดงผลของป้ายทั้งหมดผ่านระบบ LAN หรือ INTERNET ได้โดยไม่จำกัดจำนวนเครื่องขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้บริหาร หรือจะจัดการแสดงผลของป้ายเป็นกลุ่มเฉพาะส่วนการผลิตที่สำคัญก็สามารถทำได้ ซึ่งรองรับระบบ การผลิตแบบ TPS(TOYOTA PRODUCTION SYSTEM)

PMS ยังมีระบบเตือนเมื่อเกิดปัญหาขึ้นในกระบวนการผลิตเพื่อแสดงจุดที่มีปัญหาหรือต้องการความช่วยเหลือ ทำให้ผู้ควบ คุมงานสามารถตรวจสอบหรือแก้ไขปัญหาได้ทันที ลดการสูญเสีย ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่และสายการ ผลิตจำนวนมาก โดยสามารถต่อพ่วงเข้ากับระบบ NETWORK(RS 485) ได้ทันที
PMS เป็นระบบที่ตอบสนองทุกความต้องการของการจัดการเกี่ยวกับการผลิตสำหรับพนักงานในสายการผลิตทั้งหมด ซึ่ง PMS ได้กลาย เป็นส่วนที่สามารถสร้างความสัมพันธ์ในการทำงาน ระหว่าง ผู้จัดการ ซูเปอร์ไวเซอร์ และผู้ปฏิบัติงาน โดยหลักการนี้สามารถใช้เพื่อเป็น ประโยชน์สำหรับสถานประกอบการที่อยู่ในระบบ ISO 1400, ISO 9001 หรือ TQC ได้เป็นอย่างดี

Quality Control Solutions

นอกเหนือจาก ระบบ PRODUCTION REAL TIME MONITORING SYSTEM (PMS) ทางบริษัทยังมี Solutions ในด้านการ QC งานในสายการผลิต, การตรวจเช็ค และ บันทึก Defect ต่างๆ เข้าสู่เครื่อง Computer และ สามารถนำไปแสดงผลตามจุดต่างๆที่ต้องการ หรือ ผ่านหน้าจอ LED Screens

Reduce Machine Downtime Solutions

เป็น Solutions ที่ตอบสนองความต้องการสำหรับ โรงงานที่ ต้องการลดเวลาการหยุดทำ งานของเครื่องจักร ด้วยระบบในการตรวจจับ และ แจ้งเตือนไปยัง เจ้าหน้าที่ๆเกี่ยวข้อง เพื่อให้เข้ามาดำเนินการแก้ไขภายในเวลาอันรวดเร็ว พร้อมทั้ง ทำการบันทึก เหตุการณ์ ต่างๆที่เกิดขึ้น เช่น เวลาที่เครื่องจักรหยุด, เวลาที่ระบบทำการ Request แจ้งปัญหา, เวลา ที่ฝ่ายซ่อมบำรุงมาถึง, เวลาที่ใช้ในการซ่อมบำรุง ทำการบันทึกลง Computer เพื่อใช้เป็น ข้อมูลในการวางแผนปรับปรุงต่อไป

เชื่อมต่อผ่านระบบ Wifi

แจ้งเตือนทันทีเมื่อมีปัญหา

สามารถรับการแจ้งเตือนผ่าน แอปพลิเคชัน LINE ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับรู้ปัญหาได้ทันที ทำให้ปัญหาถูกแก้ไขรวดเร็ว เช่น Downtime ที่ถูกแจ้งจะถูกแก้ไขทันที

การทดสอบก่อนส่งมอบให้ลูกค้า

ดูไอเดียในการทำ Inprovement สำหรับโรงงานต่างๆ ได้ที่ Youtube Channel

Factory Visual Control

รับออกแบบผลิต Factory Andon board, Target board, Production board, Visual Control, ระบบ Kanban, ระบบ Just In Time, การผลิตแบบ Toyota, ระบบ ลีน(Lean), การควบคุมการผลิต ด้วยการ มองเห็น, การจัดการผลิต, แผนการ ผลิต, การวางแผน การผลิต, กระบวนการ ผลิต, ป้าย เซฟตี้, สัญลักษณ์ ความ ปลอดภัย, ป้าย ความ ปลอดภัย สำหรับโรงงาน

บทความ

ข่าว

production board, production monitoring system, production target board, production visualization, production monitoring systems, andon, jidoka, pokayoke, JIT, kaizen, Industrial Internet of Things, IIOT, iot industry 4.0, oee manufacturing, production management, production improvement, manufacturing productivity, production planning and control, lean manufacturing, smart factory 4.0, การบริหารงานผลิต, ระบบควบคุมการผลิต, ความสูญเสียในระบบการผลิต

การบริหารงานผลิต, ระบบบริหาร, การผลิตระบบการผลิต, ระบบควบคุมการผลิต, การวางแผนการผลิต, ออกแบบการผลิต, โรงงานผลิตโตโยต้า, ระบบการจัดการโรงงาน, การจัดการระบบการผลิต, ระบบการบริหารการผลิต, ตัวอย่างการวางแผนการผลิต, การจัดการผลิตและการดำเนินงาน, การบริหารงานโรงงานอุตสาหกรรม, ระบบการผลิตคืออะไร, ความสูญเสียในระบบการผลิต, การลดความสูญเปล่า ด้วยหลักการ ecrs, การจัดการการสูญเสียมความสูญเสีย 8 ประการ, สมาคมเพิ่มผลผลิต, สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย