Home > About Us

เกี่ยวกับเรา

แผนก Factory Visual Control ก่อตั้งขึ้นในปี 2006 (พ.ศ. 2549) โดย บริษัท อิเล็กทรอนิก คอมเมิร์ซ จำกัด(แผนกสินค้าวิศวกรรม) ดำเนินธุรกิจ รับออกแบบ ติดตั้งระบบควบคุมการผลิต Factory Visual Control เพื่อใช้สำหรับทุกอุตสําหกรรมที่มีการนับ หรือควบคุมการผลิต เพื่อลดการสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นในกระบวนการผลิต  เพิ่มความสามารถในการควบคุมการผลิต และประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร บริหารงานโดยทีมงานวิศวกร ที่มีประสบการณ์สูง ในปัจจุบันเรา มีลูกค้าที่ทั้ง บริษัท SME, บริษัทมหาชน และ บุคคลทั่วไป กว่า 6,300 ราย ที่สั่งซื้อสินค้ากับเรา ในระยะเวลากว่า 13 ปีที่ผ่านมา

ดาวน์โหลด Company Profile

รับออกแบบ ผลิต และ ติดตั้งระบบ ที่ช่วยในการควบคุม ติดตามผลการผลิต Factory Visual Display สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม, งาน Improvement การผลิต Lean Manufacturing, วัดผลการทำงานของเครื่องจักร หรือ พนักงานใน Line การผลิต แบบ Real Time, Production Control Board , Machine Monitoring, Andon Board, Andon System, Target Board, Machine Runtime/Loss Time Status ให้คำปรึกษา และ ออกแบบ ตามความต้องการของลูกค้า โดยทีมงานวิศวกรมืออาชีพ มีประสบการณ์การทำงานจริงหลายปี มีโรงงานผู้ผลิตที่ใช้บริการกับเรามากมาย ทุกนิคมอุตสาหกรรม 

บริการพัฒนา ระบบ Factory Visual Control, Andon System
เราบริการให้คำปรึกษาในการพัฒนา ระบบ Factory Visual Control, Andon System โดยวิศวกรที่มีความรู้และประสบการณ์ ในหลากหลายลักษณะและใน อุตสาหกรรมหลายประเภท  ทีมวิศวกรของเราสามารถช่วยแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหา หรือ หา Solutions ที่เหมาะสม ให้แก่ลูกค้าได้ เราทราบดีว่าในแต่ละ อุตสาหกรรม อาจมีความต้องการที่แตกต่างออกไป เรามีบริการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ ตามความต้องการลูกค้า  Sales Engineer ของเรา พร้อมเสมอ ที่จะให้บริการลูกค้าทุกท่าน

บริการสาธิตการใช้งานผลิตภัณฑ์ถึงที่
เรามีบริการ สาธิตการใช้งานผลิตภัณฑ์ ของเรา โดยทีมวิศวกร เพื่อแสดงการทำงานจริงของผลิตภัณฑ์ พร้อมรับฟังข้อมูล ความต้องการ ของลูกค้า ในการนำใช้งาน เพื่อให้เราทราบได้ว่าลูกค้าจำเป็นต้องใช้สิ่งใดบ้างในการเพิ่มผลผลิต หรือ แก้ปัญหาที่เป็นอยู่ โดยจะแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับลูกค้าต่อไป

ขอตัวอย่างทดลองใช้ฟรี
เรามีบริการ ให้ยืมตัวอย่างผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าได้ทดลองใช้ฟรี เพื่อให้ลูกค้าเห็นภาพและเข้าใจ การทำงานของ ผลิตภัณฑ์มากขึ้น ก่อนซื้อผลิตภัณฑ์ไปใช้จริง หรือ สั่งทำตามความต้องการ

บริการจัดส่งถึงโรงงาน และ On-site Services
ผลิตภัณฑ์ของเรา มีบริการจัดส่งถึงที่ พร้อมให้คำแนะนำ สาธิต และ สอนการใช้งาน  นอกจากนี้ ยังมี บริการ On-site Services เพื่อเข้าไปตรวจเช็คแก้ไขปัญหา ให้ถึงโรงงานลูกค้า

History

2003 – Incubator : บริษัทได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Technology Entrepreneur ที่จัดขึ้นโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (National Electronics  and Computer Technology Center : NECTEC) ร่วมกับ Asian Institute of Technology(AIT) เป็นโครงการที่ให้การสนันสนุน บ่มเพาะ ผู้ที่มีความสามารถทางด้านเทคโนโลยี ให้สามารถ Setup Company ขึ้นมาได้ และ ส่งเสริมให้เกิดบริษัท SME ขึ้นในประเทศไทย

2006 – จดทะเบียนบริษัท : หลังจากที่ได้บ่มเพาะความรู้ในการสร้างสินค้าบริการจนมีความเชี่ยวชาญ และ การบริหารจัดการ จนมีความพร้อมเต็มที่ เราจึงได้ จดทะเบียน ในชื่อ บริษัท อิเล็กทรอนิ คอมเมิร์ซ จำกัด ในปี พ.ศ. 2549 โดยมี วิศวกรไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์ และ สารสนเทศ เป็นกำลังสำคัญ

2007 – ปัจจุบัน : ก่อตั้งแผนกสินค้าวิศวกรรมขึ้นมาโดยเฉพาะ ในนาม ENCOM(Engineering Company) เพื่อดำเนินธุรกิจ จำหน่าย สินค้า ที่ใช้สำหรับงาน ระบบไฟฟ้าสื่อสาร, IT Networking และ สินค้าอุตสาหกรรม จนถึงปัจจุบัน

ข้อมูลบริษัท

 Company Name ELECTRONIC COMMERCE CO., LTD
 Head Office

325 Karnchanapisak Rd., Laksong 
Bangkhae, Bangkok 10160 Thailand

Tel : 089-123-9426, 083-099-2590, 02-803-6858, 02-803-6882, 02-803-6384 
Fax : 02-803-6859

 TAX  Identification No. 105549051612
 Website http://www.evisualcontrol.com/
 Email info@evisualcontrol.com
 Products 1. Factory Visual Control System
2. Andon board
3. Safety board
4. Counter board
5. Rs485 display
6. Machine status
7. Protocal display
8. Line down time
9. Temperature display board
10. Reduce down time
11. Reduce cycle time
12. Reduce changeover time
13. Improve productivity
14. Increase capacity
15. ป้ายแสดงในที่จอดรถ
 Office Hours

Monday – Friday 8:30 – 17:30

การให้บริการ

  • มีบริการจัดส่งสินค้าได้รวดเร็วทั่วประเทศ โดยด้วยพนักงานส่งของจากบริษัท และ บริษัทขนส่ง
  • มีทีมวิศวกร คอยให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิค หรือ เข้าบริการหน้างานด้วยความรวดเร็ว
  • มีสต็อกสินค้า เพื่อบริการให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า และ ลูกค้าสามารถมาลองสินค้าที่หน้าร้านได้
  • มีการแสดงรายละเอียดสินค้า และ บริการที่จำเป็น ต่อลูกค้าในการเลือกใช้งาน พร้อม

ตัวอย่างลูกค้าของเรา