Andon

Definition

ในการผลิตแบบลีน Andon ในภาษาญี่ปุ่นนั้นแปลว่าดวงไฟ(Lamp) ใน Lean Manufacturing โดย Andon จะแสดงสถานะการผลิตตัวอย่างเช่น แสดงสีเขียว เมื่อกำลังผลิต แสดงสีเหลืองเมื่อมีเหตุขัดข้อง แสดงสีแดงเมื่อเกิดการหยุดการผลิตมีหลายหน่วยงานที่เริ่มใช้เครื่องมือจากระบบการผลิตแบบโตโยต้า (Toyota Production System) โดยที่ Andon สามารถใช้ได้ในหลายรูปแบบดังนี้

 • แสดงสถานะในไลน์การผลิต
 • แจ้งเตือนให้เจ้าหน้าที่เข้ามาซ่อมบำรุงหรือทำความสะอาดในไลน์
 • การแจ้งให้เจ้าหน้าที่ในไลน์ผลิตให้ทราบถึงข้อควรกระทำ
Expanded Definition

บทบาทของระบบ Andon จะแสดงภาพบางครั้งจะเสริมด้วยเสียงรวมไปถึงไฟแสดงสถานะอย่างไรก็ตามหลักการพื้นฐานยังเดิม

 • แสดงสถานะของการผลิตได้อย่างรวดเร็ว (เช่น การหยุดทำงาน การเปลี่ยนโมเดลหรือเครื่องจักร)
 • เปิดใช้งานผู้ให้บริการเพื่อขอความช่วยเหลือตามที่ต้องการ (เช่นจากการบำรุงรักษาหรือหัวหน้างาน)

หนึ่งในหลักการสำคัญของระบบ Andon คือ ให้อำนาจแก่ผู้ประกอบการในการหยุดสายการผลิตและขอความช่วยเหลือหลักการสำคัญอีกอย่างหนึ่งของระบบ Andon คือการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เป็นวิธีการถ่ายทอดข้อมูลที่เรียบง่ายและรวดเร็ว มาจากการใช้ไฟหรือกระดานข้อความในโรงงานที่สามารถมองเห็นได้ในระยะไกล Andons ช่วยให้ผู้ ประกอบการเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับกระบวนการผลิตและเป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงกระบวนการ แม้ว่าเทคโนโลยีพื้นฐานจะยังคงพัฒนาต่อไป คุณค่าและประโยชน์ของการสื่อสารที่ ทันเวลายังคงเหมือนเดิม

Benefits

Andons เป็นเครื่องมือที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้ดังนี้

 • ให้ความสนใจกับปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต
 • จัดเตรียมวิธีการที่เรียบง่ายและสอดคล้องกันสำหรับการสื่อสารข้อมูล
 • กระตุ้นให้เกิดการตอบสนองทันทีต่อปัญหา Quality , Down Time และ safety problems
 • ปรับปรุงความรับผิดชอบในการผลิตและเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินการเมื่อเกิดปัญหา
Topics
Visual Factory

Visual Factory เน้นบทบาทของการสื่อสารด้วยการมองเห็นและเสริมสร้างศักยภาพรวมไปถึงการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานและสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท เนื่องจากการ สื่อสารเป็นสิ่งจำเป็นอย่างไรก็ตามจะต้องทำให้สำเร็จในวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุด ข้อมูลที่สามารถรับรู้ได้ด้วยการมองเห็นจะเดินทางได้เร็วกว่าข้อมูลที่ถ่ายทอดด้วยคำพูดหรือรูปแบบที่ เป็นลายลักษณ์อักษรอีกด้วย เนื่องจากทุกคนเห็น แทนที่จะเป็นการสื่อสารแบบคำพูดต่อๆกันไปซึ่งอาจจะสามารถทำให้ตีความหมายผิดได้ ดังนั้น Andons จึงเป็นองค์ประกอบ สำคัญในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

Jidoka

Jidoka Jidoka เป็นองค์ประกอบพื้นฐานของระบบการผลิตของโตโยต้า กระบวนการหยุดสายการผลิตเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ในความเป็นจริงมันเป็นหนึ่งในสองเสาหลักของ TPS (Toyota Production System) เป้าหมายของ Jidoka คือการลดความผิดพลาดโดยการแก้ไขปัญหาจากสาเหตุหลักที่เกิดขึ้นและสร้างคุณภาพอย่างต่อเนื่องในกระบวนการ ผลิต เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงจะถูกใช้เพื่อทำความเข้าใจกับปัญหาที่เกิดขึ้นจริง และมีการใช้มาตรการแก้ไขปัญหาเพื่อช่วยให้แน่ใจว่าปัญหาจะไม่เกิดขึ้นอีก Andons เป็นองค์ประกอบสำคัญของ Jidoka เนื่องจากนำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Hoshin Kanri

การจัดการจากผู้บริหารไปจนถึงพนักงานของบริษัท เป็นที่รู้จักกันเรียกว่า Hoshin Kanri

 • ผู้บริหารระดับสูงกำหนดแนวทางเป้าหมายการปฎิบัติงาน
 • ผู้บริหารระดับกลางพัฒนาแนวทางเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านั้น
 • พนักงานและผู้ปฏิบัติงานใช้แนวทางที่กำหนดไว้เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย

ตัวอย่างเช่นผู้บริหารระดับสูงอาจพิจารณาเพื่อให้ บริษัท จะต้องลดต้นทุนการผลิตลง 5 % ผู้บริหารระดับกลางจึงพัฒนาแนวทางเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ หนึ่งในแนวทางเหล่านี้ อาจจะการตรวจสอบและการปรับปรุง OEE หัวหน้างานแนะนำให้ใช้ Andon แสดงเป้าหมายข้อมูลการผลิตที่เป็นจริงและมีประสิทธิภาพ

recommend

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *