Improve Manufacturing Productivity

Overview

สิ่งสำคัญของการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตสามารถสรุปได้ดังนี้

  • เก็บข้อมูลในกระบวนการผลิตที่ระบุถึงสาเหตุการสูญเสียได้อย่างครบถ้วน
  • ใช้ข้อมูลที่เก็บมาเพื่อลำดับความสำคัญของปัญหาในการปรับปรุง
  • ดำเนินการปรับปรุงอย่างรอบคอบรอบคอบ

จากองค์ประกอบนี้สะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการปรับปรุงที่เป็นที่รู้จักกันดีในชื่อของ Lean, ทฤษฎีข้อจำกัด และ 6 Sigma ประเภทของข้อมูลอาจแตกต่างกันไปและอาจมีความแตก ต่างอย่างมากในประเภทการดำเนินการและวิธีการดำเนินการ

Defining Manufacturing Productivity

TPM (ระบบการบำรุงรักษาที่จะทำให้เครื่องจักรอุปกรณ์เกิดประสิทธิภาพสูงสุด) เป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของการผลิตแบบ Lean รวมถึงตัวชี้วัดผลผลิตอย่างที่รู้จักกัน ในชื่อ OEE (ประสิทธิผลโดยรวม) OEE เป็นตัวชี้วัดในกระบวนการผลิตตามแผนที่มีประสิทธิผลอย่างแท้จริง

OEE คำนวณจากปัจจัยพื้นฐานสามประการ ได้แก่ ความพร้อมใช้งาน ,ประสิทธิภาพ และคุณภาพ แต่ละปัจจัยเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในกระบวนการผลิต

LOSS TYPE

DESCRIPTION

Availability Loss

กิจกรรมทั้งหมดที่ทำให้หยุดการผลิตตามระยะเวลาที่สามารถวัดค่าได้ (โดยปกติจะใช้เวลาหลายนาที) รวมถึงการบำรุงรักษาโดยไม่ได้วางแผน

Performance Loss

ปัจจัยทั้งหมดที่ทำให้กระบวนการผลิตทำงานได้ต่ำกว่าที่ควรจะเป็นไปตาแผนมีสาเหตุจาการหยุดเล็กน้อยเช่น การเดินเครื่องตัวเปล่า (Minor Stoppage And Idling Losses) ละการสูญเสียความเร็วของเครื่องจักร (Speed Losses)

Quality Loss

ผลผลิตที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือคุณภาพหลังจากผ่านการผลิตครั้งแรก งานซ่อม (Rework) และการสูญเสียช่วงเริ่มต้นการผลิต (Start Up Loss)

OEE เป็นตัวชี้วัดมาตรฐานสำหรับการวัดประสิทธิผล (ผลผลิต) ของกระบวนการผลิต เป็นการชี้วัดที่ขั้นตอน ข้อจำกัด ของแต่ละกระบวนการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงการบำรุง รักษาตามแผน (สิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นเวลาการผลิตตามแผนซึ่งจะทำให้ OEE ลดลง) ไม่รวมการพักทานอาหารกลางวันและการประชุม (สิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นเวลาที่ไม่ได้กำหนดไว้และจะ ไม่มีผลกับประสิทธิภาพรวม)

Manufacturing Best Practices

การปรับปรุงกระบวนผลิตที่เป็นที่รู้จักดีมีชื่อเสียงและได้รับการพิสูจน์แล้วสามกระบวนการคือ Lean Manufacturing, Theory of Constraints และ Six Sigma แต่ละกระบวนการ จะถูกมองว่าเป็นกระบวนการแบบโดยรวมและแต่กระบวนการมีความสำคัญที่แตกต่างกัน

การผลิตแบบลีน มุ่งเน้นไปที่การกำจัดของเสียจากการผลิต ของเสียในที่นี้หมายถึงกิจกรรมใด ๆ ที่ไม่เพิ่มมูลค่าจากมุมมองของลูกค้า จากการวิจัยที่ดำเนินการโดย Lean Enterprise Research Center (LERC) กิจกรรมการผลิตทั้งหมด 60% เป็นการดำเนินงานที่ไม่เกิดคุณค่าใดๆกับลูกค้า

ทฤษฎีข้อจำกัด (TOC) มุ่งเน้นไปที่การเพิ่มปริมาณสินค้าเพื่อปรับปรุงผลกำไร ในการผลิตแบบ TOC จะระบุข้อจำกัด (คอขวด) ของกระบวนการผลิตและปรับปรุงอย่างเป็น ระบบจนกว่าจะไม่มีปัจจัยที่ทำให้เกิดคอขวดอีกต่อไป หนึ่งในจุดเด่นที่น่าสนใจที่สุดของทฤษฎีข้อจำกัด คือจัดลำดับความสำคัญและเน้นกิจกรรมการปรับปรุง โดยลำดับความสำคัญ สูงสุดเป็นข้อจำกัด

Six Sigma มุ่งเน้นไปที่การลดความความเปลี่ยนแปลงของกระบวนการโดยมีเป้าหมายหลักในการระบุและกำจัดสาเหตุของปัญหา อาศัยกระบวนการทางสถิติและมุ่งเน้น มาตรฐานกระบวนการผลิตด้วยการฝึกอบรมอย่างเพื่อดึงดูดพนักงานและพัฒนาความเชี่ยวชาญทางด้านเทคนิค (เช่น Six Sigma Black Belt)

Strategies

ระบุการสูญเสียอย่างละเอียดแม่นยำ

ปัญหา : เราไม่แน่ใจว่าเรามีข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการสูญเสียในกระบวนการผลิตของเรา

กลยุทธ์ : ใช้มาตรฐานสำหรับชี้วัดการสูญเสียการผลิต: รายละเอียดการสูญเสียของ OEE รวมไปถึง 6 Big Loss และการวิเคราะห์รายละเอียดเพิ่มเติมของการสูญเสียความ พร้อมใช้งาน OEE เหตุผลที่ทำให้ระบบไม่ทำงานและ เสริม TEEP (ประสิทธิภาพอุปกรณ์โดยรวม) สำหรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความสามารถ

วิธีการแก้ไข : E-Production Visual Control System ติดตามและเก็บข้อมูลการสูญเสียทั้งหมดในกระบวนการผลิต

เมื่อคุณได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้องเกี่ยวกับการสูญเสีย OEE LOSS, 6 Big Loss, Down Time Loss, Cycle Loss และ Capacity Loss ข้อมูลมีทั้งแบบเรียลไทม์และการ เก็บข้อมูลที่ผ่านมา

มุ่งเน้นที่ความสูญเสียที่มากที่สุด

ปัญหา : เราต้องการวิธีที่ง่ายในการจัดลำดับความสำคัญของการดำเนินงาน

กลยุทธ์ : มุ่งเน้นปฎิบัติไปที่การสูญเสียที่มากที่สุดของกระบวนการผลิตของคุณ

วิธีการแก้ไข : รายงานการสูญเสียสูงสุด E-Production Visual Control System จะแสดงข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการสูญเสียในกระบวนการผลิต เพื่อจะช่วยในการ ตัดสินใจว่ามุ้งเน้นที่จุดไหน

recommend

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *