Increase Manufacturing Production Capacity

Overview

เริ่มจากคำนิยามง่ายๆ กำลังการผลิตคือจำนวนการผลิตสูงสุดที่การผลิตสามารถทำได้ กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบันและอนาคต

การเพิ่มกำลังการผลิตทันที่สามารถทำได้โดย

 • เพิ่มกะหรือการทำงานล่วงเวลา(O.T.)
 • การทำสัญญาจ้างบุคคลภายนอกหรือจากองค์กรอื่น เพื่อมาทำบางอย่างให้กับองค์กรของตนเอง (การเอาท์ซอร์ส)

การเพิ่มกำลังการผลิตในอนาคตสามารถทำได้โดย

 • การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (ปรับปรุง)
 • การจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือใหม่

ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจและสำคัญอย่างยิ่ง ในความเป็นจริงความแตกต่างระหว่างการผลิตทั่วไป (OEE 60%) และการผลิตที่ดีที่สุด ( OEE 85%) แสดงถึงกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น 41.6% ดังนั้นก่อนที่จะคิดเกี่ยวกับการเพิ่มกะหรือการทำงานล่วงเวลา(O.T)ให้แน่ใจว่าเข้าใจและพิจารณาปัญหาที่มีอยู่ในโรงงานของคุณ

 • การสูญเสียจากเครื่องมืออุปกรณ์ (สูญเสียกำลังการผลิตเนื่องจากอุปกรณ์ทำงานน้อยกว่าประสิทธิภาพที่ควรจะทำได้)
 • การสูญเสียจากการไม่ระบุเวลา (สูญเสียกำลังการผลิตเนื่องจากไม่ได้กำหนดเวลาการทำงานของเครื่องมืออุปกรณ์ให้ชัดเจน)

OEE เป็นตัวชี้วัดที่ได้รับการยอมรับ ซึ่งคำนึงถึงการสูญเสียประสิทธิภาพโดยรวมในการผลิต (Availability Loss, Performance Loss, and Quality Loss)

Defining Capacity

เป็นวิธีที่มีประโยชน์ในการหาปริมาณกำลังการผลิต

 • กำลังการผลิตปัจจุบัน คือ จำนวนที่สามารถผลิตได้โดยใช้เครื่องมืออุปกรณ์ตามที่มีอยู่ (ประสิทธิผลปัจจุบัน) และในตารางการผลิตปัจจุบัน
 • เป้าหมายกำลังการผลิต คือจำนวนที่ผลิตเมื่อถึงเป้าหมาย OEE (ลดการสูญเสียประสิทธิผลเครื่องจักรอุปกรณ์) และกำหนดเวลาการผลิตเพิ่มขึ้น ผู้ผลิตหลายรายสามารถ ปรับปรุงกำลังการผลิตได้มากถึง 40% เพียงแค่ลดการสูญเสียประสิทธิภาพเครื่องจักรอุปกรณ์
 • กำลังการผลิตเชิงทฤษฎี คือจำนวนที่ผลิตหากไม่มีการสูญเสียหรือหยุดทำงานของเครื่องจักร มันแสดงถึงการผลิตที่ดีโดยไม่มีเวลาหยุดนิ่ง (ตลอด 24 ชั่วโมง) EEP 100%

Six Big Losses

6 Big Losses นั้นสอดคล้องกับการผลิตแบบไม่ต่อเนื่องและแผนการปรับปรุงและวิธีการแก้ไขเฉพาะ การสูญเสียครั้งใหญ่หกประการคือ

 • การตั้งค่าและการปรับปรุงแก้ไข (การหยุดตามแผน)
 • Breakdowns (หยุดโดยไม่ได้วางแผน) 
 • ความเร็วลดลง (รอบในการผลิตช้า)
 • การผลิตของเสีย
 • Small Stops
 • ความสูญเสียที่เกิดขึ้นช่วงเริ่มต้นผลิต

Strategies

ปัญหา : เราไม่แน่ใจว่าเรามีข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการสูญเสียในกระบวนการผลิตของเรา

กลยุทธ์ : ใช้มาตรฐานสำหรับชี้วัดการสูญเสียการผลิต: รายละเอียดการสูญเสียของ OEE รวมไปถึง 6 Big Loss และการวิเคราะห์รายละเอียดเพิ่มเติมของการสูญเสียความ พร้อมใช้งาน OEE เหตุผลที่ทำให้ระบบไม่ทำงานและ เสริม TEEP (ประสิทธิภาพอุปกรณ์โดยรวม) สำหรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความสามารถ

วิธีการแก้ไข : E-Production Visual Control System ติดตามและเก็บข้อมูลการสูญเสียทั้งหมดในกระบวนการผลิต

เมื่อคุณได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้องเกี่ยวกับการสูญเสีย OEE LOSS, 6 Big Loss, Down Time Loss, Cycle Loss และ Capacity Loss ข้อมูลมีทั้งแบบเรียลไทม์และการ เก็บข้อมูลที่ผ่านมา

วัดประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักรอุปกรณ์ (TEEP)

ปัญหา : ต้องการหาวิธีที่สอดคล้องในการเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อให้เราสามารถตัดสินใจได้

กลยุทธ์ : วัด TEEP และตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

วิธีการแก้ไข : E-Production Visual Control System คำนวณตัวชี้วัดในประสิทธิภาพที่เกี่ยวข้องกับ TEEP โดยอัตโนมัติทั้งแบบ Real Time และ การเก็บค่าการผลิตที่ผ่านมา 

 • TEEP
 • การสูญเสียกำลังการผลิต
 • การสูญเสียเวลาในกำลังการผลิต

recommend

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *