Reduce Changeover Times

Overview

เมื่อกระบวนการผลิตหยุดเนื่องจากไม่ได้อยู่ในแผน (unplaned Down Times) มันจะทำให้เกิด Down Times ในขณะที่หยุดทำงานส่วนใหญ่มักเป็นสาเหตุมาจากเครื่องจักรทำงาน ผิดพลาด (breakdowns) แต่จริงๆแล้วจัดอยู่ในการหยุดไม่ตามแผน (unplaned Down Times) ซึ่งทำให้กระบวนการผลิตหยุดทำงานในทางตรงกันข้ามการหยุดตามแผนคือเหตุการณ์ใด ๆ ที่กระบวนการไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากกิจกรรมที่วางแผนไว้ล่วงหน้าเช่น Changeover หรือ Scheduled maintenance

Defining Changeover Time

เพื่อที่จะวัดการเกิด Down Times ที่แม่นยำเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างมาตรฐานที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนจากนั้นนำมาตรฐานนั้นไปใช้อย่างต่อเนื่อง เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการ กำหนดความแตกต่างระหว่าง Down Times (OEE Availability Loss) และการหยุดเล็กน้อยในการทำงาน (OEE Performance Loss)

Effects on Manufacturing Productivity

สำหรับผู้ผลิตส่วนใหญ่การเกิด Down Time ได้รับความสนใจอย่างมากเนื่องจากความผิดพลาดของเครื่องจักรอุปกรณ์สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ดังที่เห็นได้จากช่วงเวลา การเกิด Down Time ที่แท้จริงลดลงอย่างมากโดยเฉพาะเมื่อมีการประเมินเวลาที่เกิด Down Time หรือมีการบันทึกผลการเกิด Down Time ด้วยตนเองสำหรับแต่ละครั้งที่เกิดขึ้น

หากกระบวนการผลิตของคุณมีอุปกรณ์หลายชิ้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญกับข้อจำกัด ของกระบวนการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกิด Down Time

การมุ่งเน้นการปรับปรุงข้อ จำกัด ทำให้มั่นใจได้ว่าการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมที่สุดและเป็นเส้นทางที่ตรงที่สุดในการเพิ่มผลผลิตและผลกำไร

จากมุมมองของประสิทธิผลของอุปกรณ์โดยรวม (OEE) และประสิทธิภาพของอุปกรณ์โดยรวม (TEEP) Down Time จะถูกบันทึกเป็นการสูญเสียความพร้อมใช้งาน (Availability Loss) จากมุมมองของ 6 Big Loss Down Time จะถูกบันทึกเป็นหยุดแบบไม่ได้วางแผน (Unplanned Stop)

Manufacturing Best Practices

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่คือ Total Productive Maintenance (TPM) TPM เน้นการบำรุงรักษาและป้องกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของอุปกรณ์ มันทำให้เห็นความแตก ต่างระหว่างบทบาทของการผลิตและการบำรุงรักษา TPM มีองค์ประกอบหลายอย่าง: 5S การบำรุงรักษาแบบอิสระ การบำรุงรักษาตามแผนในความเป็นจริงทั้ง OEE และ Six Big Losses เริ่มต้นมาจากTPM

Strategies

ติดตามการเกิด Down Time ได้อย่างแม่นยำ

ปัญหา : เราไม่แน่ใจว่าเวลาหยุดทำงานของเรานั้นถูกต้องหรือไม่

กลยุทธ์ : การติดตาม Down Time โดยการบันทึกเวลาอัตโนมัติ

วิธีการแก้ไข : E-Production Visual Control System บันทึก Down Time โดยอัตโนมัติโดยใช้ Input จากอุปกรณ์ของคุณ Board จะแสดง Down Time แบบ Real Time

แบ่งหมวดหมู่การเกิด Down Time

ปัญหา : การจัดลำดับความสำคัญการปรับปรุงเนื่องจากเราไม่มีข้อมูลที่แม่นยำเกี่ยวกับสาเหตุที่เครื่องจักรอุปกรณ์ของเราไม่ทำงาน

กลยุทธ์ : รวบรวมสาเหตุสำหรับการเกิด Down Time ที่เกิดขึ้นแต่ละครั้ง

วิธีการแก้ไข : เพียงระบุสาเหตุของการเกิด Down Time ที่เกิดขึ้น E-Production Visual Control System จะรวบรวมสาเหตุที่การเกิด Down Time ที่มากที่สุด เพื่อให้ง่ายต่อการปรับปรุง

แสดงเวลาการเกิด Down time แบบ Real time

ปัญหา : เรามีสายการผลิตหลายแห่งดังนั้นจึงยากที่จะรู้ว่าควรให้ความสำคํญกับจุดไหน

กลยุทธ์ : นำบอร์ดที่แสดงสถานะของโรงงานทั้งหมดมาติดตั้ง

วิธีการแก้ไข : E-Production Visuval Control System ติดตามสถานะปัจจุบันของการผลิตแบบ Real-time สามารถแสดงให้เห็นว่าต้องการดำเนินการอย่างไรต่อเพื่อ การตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *