Remote Machine Monitoring

ปัญหาที่เกิดขึ้นในการผลิตที่เป็นปัญหาหลักของผู้ประกอบการ คือ ความเร็วและความสามารถในการตอบสนองเมื่อในกรณีที่เครื่องจักรเกิดข้อผิดพลาด เมื่อก่อนหากเครื่องจักรเกิดความผิดพลาดนั่นหมายถึงอาจจะส่งผลให้ทำการผลิตไม่ได้ตามเป้าหมายหรือเกิดของเสียรวมถึงอาจทำให้เกิดวันที่หยุดทำงานเพราะเครื่องจักรมีปัญหา

เมื่อลูกค้าต้องการใช้บริการหลังการขาย พวกเขาคาดหวังว่าปัญหาของพวกเขาจะได้รับการแก้ไขอย่างเร็วที่สุด มีบริการ Service จำนวนมากเสนอราคาแพงและใช้เวลาในการแก้ไขนาน แต่ทีม Service ของเราจะทำการแก้ไขหรือเปลี่ยนชิ้นส่วน การ Service ในแต่ละครั้งจะไม่กระทบต่อกระบวนการผลิต

ลองนึกถึงอุตสาหกรรมที่สามารถตรวจสอบเครื่องจักรจากที่ไหนก็ได้ ถ้าคุณเห็นข้อมูลการใช้เครื่องจักรแบบ Real time และสามารถวิเคราะห์คาดการณ์กับปัญหาก่อนที่ความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้น ผู้ประกอบการต้องการเข้าถึงข้อมูลจากที่ไหนก็ได้แบบ Real time เพื่อตรวจสอบและช่วยเหลือการดำเนินงานแก้ไขปัญหารวมถึงตรวจสอบงานบำรุงรักษาเชิงป้องกันทั้งหมด (Preventive maintanence)

Machine Monitoring as an Extension of Machine Service Options

การลดการหยุดทำงาน (Downtime) โดยเฉพาะการหยุดทำงานที่ไม่ได้วางแผนไว้(Unplanned Downtime) เป็นส่วนสำคัญอย่างมากในการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ระบบ Machine monitoring สามารถรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของเครื่องจักรต่างๆ และส่งข้อมูลนั้นกลับมายังผู้ที่เกี่ยวข้องทำให้มีการตอบสนองอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดความผิดพลาด

ขณะที่ในอดีตการซ่อมแซมเมื่อเครื่องจักรมีปัญหาจะต้องมีการลงพื้นที่การผลิตเพื่อสำรวจหาเครื่องจักรตัวที่มีปัญหาทำให้ใช้เวลานานและมีต่าใช้จ่ายสูง ทีมซ่อมบำรุงรักษาจำเป็นต้องตรวจหาว่าเครื่องจักรตัวไหนชำรุด แต่ระบบ Machine monitoring ช่วยให้สามารถมองเห็นปัญหาผ่านข้อมูลได้จากทุกที่ การแก้ไขปัญหาแม้แต่การเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยสามารถทำได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

นอกเหนือจากการดูแลรักษา คือความสามารถในการคาดการณ์และป้องกันการหยุดทำงานของเครื่องจักรที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อกระบวนการผลิต โดยการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ด้วยการบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ (Predictive Maintenance) นอกจากนี้ยังช่วยให้มั่นใจได้ว่าผู้ผลิตไม่จำเป็นต้องเก็บชิ้นส่วนอะไหล่ไว้มากเกินไป

Challenges with Machine Monitoring

Industry 4.0 นับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมากต่อกระบวนการผลิต จะนำมาซึ่งความท้าทายอย่างมาก

  • ความถูกต้องและแม่นยำของข้อมูลจากการเข้าถึงได้จากทุกที่
  • ความปลอดภัยสำหรับการใช้ข้อมูลผ่านเครือข่าย
  • ความสามารถของ Software ในการทำงานร่วมกับเครื่องจักรต่างๆ

สิ่งที่สำคัญคือการรวบรวมโซลูชั่นต่างๆที่สามารถรองรับอุปกรณ์ต่างๆได้ ตัวอย่างเช่น  PLC ,Controllers และเซ็นเซอร์มากมายสำหรับควบคุมเครื่องจักรรวมถึงตัวควบคุมอุณหภูมิ, ความเค้น(Strain) หรือ ความดัน (Pressure)  ระบบ IIoT จะต้องสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่าง ๆ มีการเชื่อมต่อรับ-ส่งโปรโตคอลที่เป็นรูปแบบเฉพาะ

ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่ให้ความสนใจกับ Software ของบริษัทที่ทำงานร่วมกับเครือข่ายภายในบริษัทผ่านทาง Ethernet หรือ Wi-Fi ด้วยเหตุนี้เครื่องจักรในอุตสาหกรรมส่วนมากไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับเชื่อมต่อกับ Internet ส่งผลให้ผู้ผลิตหลายรายไม่มีระบบความปลอดภัยที่เหมาะสมในการปกป้องข้อมูลจากการถูกขโมยหรืออุปกรณ์ถูกแฮ็ก

แพลตฟอร์ม Machine monitoring  สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ทั้งหมดรวมถึงความสามารถในการเข้ารับ-ส่งข้อมูลเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด

The Future Opportunities for Machine Monitoring Predictive Maintenance and Beyond!

ความสามารถในการปรับปรุงกระบวนการผลิตเช่นการตรวจสอบคุณภาพเครื่องจักรอย่างต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งสำคัญ

ผู้ประกอบการจะสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ได้รับจากเพื่อปรับปรุงการออกแบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะพวกเขาจะเข้าถึงข้อมูลที่แสดงวิธีการใช้เครื่องจักรได้ง่าย

นอกจากนี้ผู้ประกอบการสามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อที่จะจัดการและกำหนดตารางการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive maintenance) ให้สอดคล้องกับเวลาในการใช้งานของเครื่องจักร กำหนดงานบำรุงรักษาจากการใช้ข้อมูลที่ได้จากระบบ machine monitoring นี่คือการ บำรุงรักษาเชิงป้องกัน(Preventive maintenance) ที่นำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับ Industrial IoT(IIoT)

A Case Study featuring Machine Monitoring

Machine Monitoring ช่วยให้ทีมบำรุงรักษาสามารถรู้สถานะของเครื่องจักร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ควบคุมการผลิตได้เห็นอย่างชัดเจนตามหลัก Visuallize โดยมีการแสดงค่าการผลิตที่สำคัญ  Model,Plan,Actual,Diff รวมถึงตัวชี้วัดต่างๆ OEE, EFF โดยที่เครื่องจักรแต่ละตัวนั้นจะมี Signal Horn ติดอยู่ เมื่อเครื่องจักรเกิดปัญหาขึ้นมีเสียงเตือนดังจาก Signal Horn จะดังจนกว่าทีมช่างหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินการแก้ไข รวมถึงให้มีการแจ้งเตือนผ่าน App Line Group ทำให้ทีมช่างและผู้ที่เกี่ยวข้องรู้ทันที โดยจะบอกว่าเครื่องจักรตัวไหนที่เกิดปัญหาและเวลาทั้งหมดที่เครื่องจักรหยุดไป รวมถึงเวลาที่ใช้ซ่อมทั้งหมด จะมีการเก็บบันทึกข้อมูลในการผลิตและสาเหตุต่างๆ ไว้ในเครื่อง PC Server โดย PC ตัวนี้จะอยู่ในห้องผู้ที่ดูแลรับผิดชอบหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง สามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลังและ Export ออกมาเป็น Report ได้ 

การใช้ข้อมูลนี้สามารถแจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรให้เปลี่ยนชิ้นส่วนต่างๆก่อนที่มันจะเกิดการหยุดทำงานของเครื่องจักรหรือแม้กระทั่งแจ้งทีมช่างบำรุงรักษาเมื่อตรวจพบความผิดปกติที่อาจนำไปสู่ความผิดพลาดในกระบวนการ ความสามารถนี้สามารถลดค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนอุปกรณ์และลดเวลาหยุดทำงานได้

ผลิตได้มากกว่าเดิม เพราะเครื่องจักรกลับมาทำงานได้เร็วขึ้น

Machine Monitoring ช่วยให้ทีมบำรุงรักษาสามารถรู้สถานะของเครื่องจักร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ควบคุมการผลิตได้เห็นอย่างชัดเจนตามหลัก Visuallize โดยมีการแสดงค่าการผลิตที่สำคัญ  Model,Plan,Actual,Diff รวมถึงตัวชี้วัดต่างๆ OEE, EFF โดยที่เครื่องจักรแต่ละตัวนั้นจะมี Signal Horn ติดอยู่ เมื่อเครื่องจักรเกิดปัญหาขึ้นมีเสียงเตือนดังจาก Signal Horn จะดังจนกว่าทีมช่างหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินการแก้ไข รวมถึงให้มีการแจ้งเตือนผ่าน App Line Group ทำให้ทีมช่างและผู้ที่เกี่ยวข้องรู้ทันที โดยจะบอกว่าเครื่องจักรตัวไหนที่เกิดปัญหาและเวลาทั้งหมดที่เครื่องจักรหยุดไป รวมถึงเวลาที่ใช้ซ่อมทั้งหมด จะมีการเก็บบันทึกข้อมูลในการผลิตและสาเหตุต่างๆ ไว้ในเครื่อง PC Server โดย PC ตัวนี้จะอยู่ในห้องผู้ที่ดูแลรับผิดชอบหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง สามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลังและ Export ออกมาเป็น Report ได้ 

การใช้ข้อมูลนี้สามารถแจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรให้เปลี่ยนชิ้นส่วนต่างๆก่อนที่มันจะเกิดการหยุดทำงานของเครื่องจักรหรือแม้กระทั่งแจ้งทีมช่างบำรุงรักษาเมื่อตรวจพบความผิดปกติที่อาจนำไปสู่ความผิดพลาดในกระบวนการ ความสามารถนี้สามารถลดค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนอุปกรณ์และลดเวลาหยุดทำงานได้

วิเคราะห์ปัญหาสาเหตุที่เกิดได้ง่ายขึ้น

มี Report รวบรวมเวลาและสาเหตุที่ทำให้เครื่องจักรหยุดการผลิตตามหลักการ  6 Big Losses เช่น ความสูญเสียที่เกิดจากการขัดข้องของเครื่องหรือการปรับแต่งเครื่องจักร ทำให้ฝ่ายวิศวกรหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีการวางแผนป้องและเตรียมการรับมือไม่ให้เกิดขึ้นอีก เป็นการลดขั้นตอนการทำงานเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการจดบันทึกข้อมูล (Human Error) รวดเร็วกว่าและเชื่อถือได้

สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า

หลังจากที่ใช้ระบบนี้ภายในเวลา 3 เดือน สิ่งที่ลูกค้าเข้ามา Audit ได้เห็นคือจอแสดงสถานะการทำงานของเครื่องจักรทำให้ทางลูกค้ามั่นใจได้ว่าเมื่อเกิดปัญหาขึ้นแล้วจะมีการรีบดำเนินการแก้ไขโดยทันที ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือที่จะผลิตสินค้าให้ได้ตามเป้า ส่งผลให้มีโอกาศได้รับ Order จากลูกค้ามากขึ้นและยังเป็นการยกระดับให้กับโรงงานผลิตอีกด้วย

recommend

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *