Takt Time ในกระบวนการผลิต

Takt Time ในกระบวนการผลิต คือความเร็วในการผลิตชิ้นงาน เช่น ผลิตสินค้าได้ 1 ชิ้น ในทุกๆ 40 วินาที หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือการผลิตให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า takt time เป็นภาษาเยอรมันแปลว่า จังหวะดนตรี ซึ่งเราใช้ takt time มาใช้เพื่อกำหนดจังหวะการผลิตสินค้าต่อชิ้นให้เป็นไปตามจังหวะที่ลูกค้าต้องการนั่นคือพนักงานทุกคนต้องควบคุมจังหวะการผลิตสิ่งของในหนึ่งสถานีการผลิตให้นานไม่เกินเวลา ในการคำนวณหา Takt time นั้นคำนวณได้จาก Takt Time = เวลาในการทำงาน / ความต้องการสินค้าของลูกค้า ยกตัวอย่างการคำนวณ Takt time ในการผลิตของโรงงานหนึ่ง ลูกค้ามีความต้องการสินค้าชนิดหนึ่งจำนวน 6,000  ชิ้น/สัปดาห์ บริษัทผู้ผลิตรายหนึ่งมี สายการผลิตที่ใช้สำหรับผลิตสินค้าซึ่งต้องใช้วัตถุดิบ A และ B สายการผลิตดังกล่าว ประกอบด้วยเครื่องจักร 4 เครื่อง และ พนักงานในสายการผลิตจำนวน 2 คน บริษัทกำหนดให้พนักงาน ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์ วันละ 8 ชั่วโมง ไม่รวมพักเที่ยง

เวลาทำงานปกติจะหาได้ว่า = 5 วัน/สัปดาห์ * 8 ชั่วโมง/วัน * 3600 วินาที/ชั่วโมง = 144,000 วินาที/สัปดาห์

Takt Time = เวลาในการทำงาน / ความต้องการสินค้าของลูกค้า = 144,000 / 6,000 = 24 วินาที/ชิ้น 

ดังนั้น Takt time จะมีค่าเป็น 24 วินาที/ชิ้น นั่นหมายความว่า ถ้าเวลาที่ใช้ผลิตมีค่าเท่ากับ Takt time แปลว่าสายการผลิตนี้ผลิตสินค้าได้ทันกับความต้องการของลูกค้า ถ้าเวลาที่ใช้ผลิตมีค่าน้อยกว่า Takt time (น้อยกว่า 24  วินาที) แปลว่าสายการผลิตนี้ผลิตสินค้าได้เร็วกว่าความ ต้องการของลูกค้า ถ้าเวลาที่ใช้ผลิตมีค่ามากกว่า Takt time แปลว่าสายการผลิตนี้ผลิตสินค้าได้ช้ากว่าความต้องการของลูกค้า (ผลิตไม่ทัน,คอขวด) ซึ่งหมายความว่าจะส่งผลกระทบอย่างแน่นอน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *