Toyota Production System

Definition

ระบบการผลิตแบบลีนเป็นระบบการผลิตที่พัฒนาขึ้นในระยะเวลา 20 ปีโดยโตโยต้าประเทศญี่ปุ่น ในนิยามที่เรียบง่ายที่สุดของ TPS (Toyota Production System) กิจกรรมการ ผลิตทั้งหมดแบ่งออกเป็นการเพิ่มมูลค่าหรือลดของเสีย เป้าหมายของ TPS คือการเพิ่มคุณค่าโดยการกำจัดของเสีย

Expanded Definition

TPS เป็นระบบที่พัฒนาเพื่ออธิบายปัญหาเฉพาะที่ บริษัทกำลังประสบปัญหาอยู่ แนวคิดหลักการปฏิบัติในโตโยต้า (TPS) นั้นถูกนำไปใช้ในองค์กรและอุตสาหกรรมอื่น ๆ ทั่วโลก หลัก สำคัญของ TPS ที่แท้จริง คือการกำหนดและทำความเข้าใจเกี่ยวกับคุณค่าของ TPS เป้าหมายของ บริษัท ที่ใช้ TPS คือการกำหนดคุณภาพที่แน่นอนตรงตามความต้องการของ ลูกค้า TPS ไม่ใช่ระบบคงที่ แต่จะมีการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

“ muda” ตามที่เรียกกันใน TPS ระบบการผลิตของโตโยต้ากำหนดให้ของเสียเป็นกิจกรรมที่ใช้เวลาทรัพยากรและ / หรือพื้นที่ในการจัดเก็บ แต่ไม่เพิ่มมูลค่า muda 7 ประการมีดังนี้

  • (Overproduction) การผลิตมากเกินไป – ผลิตได้มากเกินความจำเป็นในการใช้งาน
  • (Delay) การรอ – การรอคอยที่เกิดจากการปัจจัยต่างๆในการผลิต
  • (Transporation) การขนส่ง – การขนส่งชิ้นส่วนใดๆ ที่ไม่จำเป็น
  • (Processing) การผลิตที่ไม่เหมาะสม – การดำเนินการใดๆ ที่ไม่เพิ่มคุณค่า
  • (Inventory) สินค้าคงคลังที่ไม่จำเป็น – วัสดุที่มีอยู่ในคลังมีปริมาณมากเกินความต้องการ
  • (Motion) การเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็น – การเคลื่อนไหวใดๆ โดยบุคคลหรืออุปกรณ์ที่ไม่เพิ่มมูลค่า
  • (Defect) ของเสีย – ของเสียเหล่านั้นอาจถูกนำไปแก้ไขใหม่

Poka Yoke เป็นเทคนิคในการกำจัดของเสียโดยการป้องกันความผิดพลาดที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ สาเหตุของความเสียหายนั้นเกิดจากพนักงาน ซึ่งจะเกี่ยวกับปัญหาคุณภาพที่ตาม มา poka จะถูกสร้างขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าสาเหตุนั้นไม่สามารถเกิดขึ้นได้อีก แม้ว่าเทคนิคต่างๆเช่น Poka Yoke, Kanban และ SMED เป็นเทคนิคที่เข้าได้ง่ายในการลดของเสียและลด ความผิดพลาด

Benefits

การบำรุงรักษาอุปกรณ์เป็นความจริงของชีวิต บริษัท ที่เข้าใจสิ่งนี้และใช้ TPM เพื่อรับประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรของพวกเขาดู

  • ลดต้นทุนการบำรุงรักษาซ่อมแซม
  • เพิ่มความพร้อมของเครื่องจักรอุปกรณ์ในการทำงาน
  • ปรับปรุงการทำงานร่วมกันเป็นทีมและการมีส่วนร่วมของพนักงาน

recommend

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *