Home > Factory Production Data Collection

จุดเริ่มต้นของการ Improvement
คือการเก็บข้อมูลอย่างครบถ้วนถูกต้อง!

Production Data Collectionในกระบวนการผลิตมีข้อมูลจำนวนมาก ซึ่งหากรวบรวมและใช้อย่างถูกจุดสามารถช่วยในการตัดสินใจและนำไปสู่ความได้เปรียบในการผลิต เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้สามารถช่วยให้ บริษัท ของคุณแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ เทคนิคหลายอย่างที่เราใช้เพื่อช่วยในการเก็บข้อมูลต่างๆ ในกระบวนการผลิต ข้อมูลทั้งหมดจะถูกนำเสนอในรูปกราฟิกและคุณสามารถเลือกสิ่งที่คุณต้องการได้

บริการให้คำปรึกษา รับออกแบบวางระบบ Factory Production Data Collection
เก็บค่าการผลิตในจุดต่างๆ ในรูปแบบ Digital
– ใช้ทำ Improvment, Analysis, Report – เพิ่ม Productivity

มีการตอบสนองต่อปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว, ลดความผิดพลาดจากการจดบันทึกด้วยคน (Human Error), มีการเก็บบันทึกข้อมูลย้อนหลังสามารถเรียกกลับมาดูได้

What Are the Benefits of a Data-Driven Manufacturing ?

  • การบริหารงานที่หลากหลาย  ผู้จัดการฝ่ายการผลิตในปัจจุบันต้องจัดการงานหลายอย่างพร้อมกัน กระบวนการรวบรวมข้อมูลแบบครบวงจรที่ให้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำทันเวลาซึ่งจะเพิ่มผลผลิตและให้ความยืดหยุ่นแก่ผู้จัดการในการจัดสรรงานทันทีเมื่อจำเป็น
  • รายงานที่แม่นยำ การรวบรวมข้อมูลสำหรับการผลิตช่วยให้ผู้จัดการสามารถเข้าถึงรายงานที่ถูกต้องและทันเวลาซึ่งระบุรายละเอียดความคืบหน้าของกระบวนการทำงานโดยผู้ปฏิบัติงานหรือหัวหน้างาน 
  • ลดข้อผิดพลาด  กระบวนการรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดซึ่งสามารถให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจ การรวบรวมข้อมูลแบบ real time จะดำเนินการโดยอัตโนมัติและกำจัดข้อผิดพลาดที่เกิดจากการจดบันทึกด้วยตัวเอง
  • ตอบสนองความต้องการของลูกค้า การรวบรวมข้อมูลแบบ real time สามารถทำให้ผู้ผลิตปรับตัวเข้ากับความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น ตัวอย่างเช่นผู้ผลิตสามารถเปลี่ยนลำดับความสำคัญของคำสั่งซื้อเพื่อตอบสนองคำขอของลูกค้ายืดหยุ่นได้มากขึ้น

ออกแบบหรือแก้ไข Report ตามความต้องการของลูกค้า เช่น อุตสาหกกรรม A ต้องการ Report ประสิทธิภาพของเครื่องจักรรายวัน  หรือ อุตสาหกกรรม B ต้องการ Report สาเหตุการหยุดทำงานของเครื่องจักร (Downtime)  เป็นต้น อัพเดทข้อมูลอยู่เสมอ ผู้ใช้ทุกคนสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงได้ทั้งหมดตามเวลาจริงแบบ real time ง่ายต่อการตัดสินใจ

สามารถเลือก Custom รูปแบบข้อมูลต่างๆที่ต้องการได้

  • Total Downtime 
  • Target Plan, Actual
  • EFF  %
  • OEE %
  • Finish Good & No Good 
  • สาเหตุการเกิดของเสีย

ตัวอย่าง Report การทำงานของเครื่องจักรในการทำงาน 1 วัน

ตัวอย่างลูกค้าของเรา

สนใจและต้องการสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อเรา