Home > IIoT Andon System

ลดเวลาสูญเสียจากการ Maintanence เครื่องจักรระหว่างวัน
ด้วย IIoT Andon System !

 • เสียเวลาในการเรียกช่างหรือหัวหน้างานอย่างมาก เพราะไม่มีคนมาเร่งหรือคอยดู
 • ไม่มีการเก็บสถิติเวลาที่เสียไปและไม่สามารถนำไป improvement ได้

IIoT Andon คือ ระบบที่ใช้บอกสถานการณ์ผลิตหรือสถานะเครื่องจักรผ่านหน้าจอ TV เชื่อมต่อกับเครื่องจักร สวิตช์ ปุ่มกด ฯลฯ ทำให้รู้สถานะแบบ real time สามารถจัดการได้ทันทีเมื่อเกิด Downtime โดยดูการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน Line

โทรรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้ IIoT Andon สำหรับโรงงานต่างๆ

 • ลดความสูญเปล่า(8 waste) จากการ Re-Work เช่น การประกอบผิด Model และการรอคอย
 • มีตัวชี้วัดประสิทธิผลโดยรวม OEE
 • ลดความผิดพลาดที่เกิดจากการสื่อสาร เช่น การมองเห็น
 • สามารถโชว์รูป Model หรือ Video ที่กำลังทำการผลิตได้
 • ต้องการทำ Improvement (Kaizen) เพิ่ม Productivity ลดความสูญเสีย
 • ของเสียน้อย เกิดปัญหาแล้วรู้ทันที ตามหลัก Lean manufacturing
083-096-2657

บริการให้คำปรึกษา ช่วยเหลือในการออกแบบ ระบบ IIoT Andon

ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ, นัดหมายดูหน้างานสรุป Requirement – ระบบ ควบคุมการผลิต ด้วยการมองเห็น, Andon System โดยวิศวกร ที่เชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรง

Software Monitoring

หน้าจอแสดงการทำงานตลอดเวลา โดยแสดงสถานะดังนี้

 • สีเขียว คือ การทำงานปกติ
 • สีเหลือง คือ Need support หรือเบรก
 • สีแดง คือ Stop หรือเกิดปัญหาเร่งด่วน

Wiring

สามารถรับค่าได้ทั้ง PLC, Modbus, Ascii, RS485 รับสัญญาณเข้ามาทางเครื่องจักร สวิตช์ Put button รีโมท ฯลฯ และยังส่งการแจ้งเตือนทันทีหากมีความผิดปกติผ่านอุปกรณ์ต่างๆ เช่น หน้าจอTV ลำโพง Tower lamp เป็นต้น มีความยืดหยุ่นต่อการนำไปใช้งานที่หลากหลาย

การเชื่อมต่อผ่าน Wifi 

 • ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินสาย
 • ง่ายต่อการย้ายหรือเปลี่ยนจุดติดตั้ง

Alert Real-Time

สามารถรับการแจ้งเตือนผ่าน แอปพลิเคชัน Line ใน Group line จะมีทั้งหัวหน้างานและพนักงานในไลน์ทำให้พนักงาน Active มากขึ้น Downtime ที่ถูกแจ้งจะถูกแก้ไขทันที 

Software&Report

สามารถเรียกดูผลผ่านทางหน้าจอ Computer และสามารถ Export ข้อมูลดูย้อนหลังได้ ทำเป็นรายงานได้ในภายหลัง สร้างความสะดวกในการใช้งาน นำข้อมูลมาพิจารณาหรือวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหา เพื่อทำการ Improvement ต่อได้

 • ใส่ Name Codeของ Userหรือ Machineได้
 • เรียกดู Report ได้ย้อนหลังเป็นปี

System Overview

ตัวอย่างลูกค้าของเรา

“สนใจและต้องการสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อเรา”