ลดเวลาการปรับตั้งเครื่องจักรไม่เกิน 10 นาที ด้วย SMED

SMED (Single Minute Exchange of Die) คือ เทคนิคในการลดเวลาการปรับตั้งเครื่องจักรให้อยู่ในระยะเวลาอันสั้นที่สุด โดยมีเป้าหมายต้องให้ไม่เกิน 10 นาที ถูกคิดค้นขึ้น โดย Dr. Shingeo Shingo ซึ่งเป็นผู้ร่วมกันคิดระบบการผลิตแบบ โตโยต้า ร่วมกับ Taiichi Ohno
หลักการพื้นฐานของ SMED ขั้นตอนการปรับตั้ง นั้นมีความหลากหลาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ลักษณะการปฏิบัติงาน ชนิดของเครื่องจักรที่ใช้ แต่เมื่อวิเคราะห์จะพบว่า จะประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลักๆคือ” งานภายใน (Internal Setup) และ งานภายนอก (External Setup) โดย งานภายใน จะหมายถึง กิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นขณะที่เครื่องจักรหยุด จนกระทั่งชิ้นงานดีชิ้นแรกได้ผลิตออกมา ส่วนงานภายนอก จะหมายถึง กิจกรรมใด ที่ทำขณะเครื่องจักร กำลังผลิตงานดีอยู่

โดยมีขั้นตอนการทำ SMED ดังนี้
1.  แยกงานภายในและงานภายนอกออกจากกัน   (Separating Internal and External Setup)

  • งานปรับตั้งภายใน (Internal Setup) คือ งานที่จะทำได้ก็ต่อเมื่อเครื่องจักรหยุดนิ่งเท่านั้น
  • งานปรับตั้งภายนอก (External Steup) คือ งานที่สามารถทำได้โดยไม่ต้องรอเครื่องจักรหยุดจากนั้นเราจะเหลืองาน ที่เป็นงานภายในจริงๆ ในหัวข้อนี้ Dr.Shingo บอกว่า เวลารวมจะลดลง 30-50%

2.เปลี่ยนจากงานปรับตั้งภายใน ให้เป็นงานปรับตั้งภายนอก (Convert Internal to External Setup)
ในขั้นตอนนี้จะเป็นงานภายในล้วนๆ ที่เราจะต้องเปลี่ยนออกมา ให้เป็นงานภายนอกให้ได้ เพราะเป็นส่วนที่ยาก และท้าทายที่สุด ในการกิจกรรมการลดเวลาปรับตั้ง Dr.Shingo ได้ให้ความเห็นว่า “แม้ในขั้นตอนแรกเราจะสามารถ ลดเวลาลงได้ 30-50% แล้วก็ตาม แต่ก็ยังถือว่าเป็นกิจกรรม SMEd ที่ไม่มีประสิทธิภาพนัก ในขั้นตอนนี้จะเป็นโจทย์ที่ยากและท้าทาย ที่จะต้องนำเทคนิคทางด้านวิศวกรรมเข้ามาช่วย

3.เปลี่ยนหรือออกแบบอุปกรณ์ให้ง่ายต่อการปรับตั้ง เพื่อให้การทำงานรวดเร็วขึ้น เช่น การออกแบบให้ใช้ Bolt ขนาดเดียวกันทั้งหมด หากนำหลักการ SMEd มาใช้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพแล้ว จะสามารถลดเวลาในการปรับตั้งได้ถึง 90% ขึ้นไปของเวลาทั้งหมดไม่ใช่ขั้นตอนใดขั้นตอนนึง

อ้างอิง https://www.nairienroo.com/smed-%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B3/

recommend podcast

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *