Improve Productivity, Reduce Down Time – สำหรับโรงงานผลิตชุดและอุปกรณ์กีฬา

เครื่องจักรมีปัญหาต้องเรียกช่างซ่อมหรือหัวหน้างานซึ่งเสียเวลารอช่างอย่างมากทำให้เสียเวลาโดยสูญเปล่า

แก้ปัญหาเหล่านี้ด้วย ระบบ E-Production Visual Control Andon Board สำหรับโรงงานควอติน่าสยามสปอร์ต , Andon Wifi system Data Display Board – 6″ LED. ให้พนักงาน กดปุ่ม เรียก Supervisor หรือ หัวหน้าช่าง ได้เมื่อเกิดปัญหาของเครื่องจักร หัวหน้า หรือ Supervisor เมื่อทำงานเสร็จสามารถกดปุ่ม finish ได้ เพื่อเริ่มทำงานต่อ แบบ Real-Time ดึงข้อมูลผ่านระบบ LAN TCP/IP จาก Server มองเห็นชัดเจน ด้วยระยะมองเห็นสูงสุดที่ 72 เมตร

ดาวนโหลด
รหัสสินค้า: PS1906005 หมวดหมู่: , ,