Home > Visual Control & Digital Clock สำหรับอุตสาหกรรม

หากโรงงานของคุณกำลังต้องการสิ่งเหล่านี้ !

  • ปลอดภัยมีคุณภาพถูกสุขลักษณะของโรงงาน
  • ป้องกันฝุ่นละอองที่ทำให้เกิดการกัดกร่อนได้
  • ป้องกันการแทรกซึมของน้ำเข้าไปยังอุปกรณ์ได้ขณะฉีดทำความสะอาด

Visual Control & Digital Clock สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร เนื่องจากอันตรายของสิ่งปนเปื้อนในอาหารเป็นสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็น และไม่สามารถสัมผัสได้ง่าย แต่อาจส่งผลกระทบต่อร่างกายอย่างรุนแรงและเพื่อหลีกเลี่ยงภัยที่จะมาโดยไม่รู้ตัว ด้วยเหตุนี้ Visual Control & Digital Clock จึงได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารโดยเฉพาะ ผลิตภัณท์ทำจากวัสดุที่ได้มาตราฐานสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมประเภทอาหาร กันน้ำสามารถฉีดน้ำล้างได้ ปลอดภัยสอดคล้องกับมาตราฐาน GMP และ HACCP

โทรรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการทำ

Visual Control & Digital Clock สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร

  • ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูงช่วยป้องกันการกัดกร่อน
  • สามารถติดตั้งในห้องเย็นได้ที่อุณหภูมิ 5-10 องศาเซลเซียสได้ลดความสูญเสีย
  • ป้องกันน้ำและฝุ่นตามมาตราฐาน IP 65
  • ปลอดภัยจากอันตรายทางกายภาพ สิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ เช่น เศษโลหะ เศษแก้ว
  • กระบวนการทำงานเป็นระบบมากขึ้น สอดคล้องกับหลักการ ECRS
  • มี Data Record สามารถเรียกดูย้อนหลังได้
083-096-2657

บริการให้คำปรึกษา ช่วยเหลือในการออกแบบ 

ระบบ Visual Control &  Digital Clock

สำหรับอุตสาหกรรมอาหารโดยเฉพาะ

ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ, นัดหมายดูหน้างานสรุป Requirement – ระบบ ควบคุมการผลิต ด้วยการมองเห็น, Andon System โดยวิศวกร ที่เชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรง

สนใจและต้องการสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อเรา