Home > Visual Control For Factory Audit

ลดความผิดพลาดจากการผลิต สินค้ามีคุณภาพ มีมาตรฐานที่สม่ำเสมอ !

 • ต้องการยกระดับโรงงานให้ได้มาตราฐาน ISO 9001 – 9003
 • สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าทำให้ได้รับ Order จากลูกค้ามากขึ้น
 • เป็นส่วนสำคัญในการตัดสินใจของลูกค้าในการยกระดับ Supplier

Visual Control For Factory Audit  ได้รับการออกแบบมาเพื่อรับการ Audit โดยเฉพาะ เหมาะสำหรับโรงงานผลิตที่มีลูกค้าเข้ามา Audit เพื่อพิจารณาในการหา Supplier มีการแสดงข้อมูลต่างๆที่สำคัญในการผลิต สร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้า

โทรรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้ Visual Control For Factory Audit

 • กระบวนการทำงานต่างๆเป็นระบบมากขึ้น
 • มีการแสดงรูปภาพและวีดีโอชิ้นส่วนในการผลิตให้ Auditer หรือ visitor ได้รับรู้
 • มีระบบแจ้งเตือนเมื่อเกิดความผิดพลาด ป้องกันของเสียหลุดถึงมือลูกค้าตามหลักการ Jidoka
 • สร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าสามารถผลิตได้ตาม Order ที่ต้องการ และได้คุณภาพ
 • การจัดการที่มีคุณภาพที่ดีขึ้น ช่วยให้คุณตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างดี
083-096-2657

บริการให้คำปรึกษา ช่วยเหลือในการออกแบบ Visual Control For Factory Audit โดยเฉพาะ

ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ, นัดหมายดูหน้างานสรุป Requirement – ระบบ ควบคุมการผลิต ด้วยการมองเห็น โดยวิศวกร ที่เชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรง

การทำงานของระบบ Visual Control For Factory Audit

มีการแสดงค่าที่สำคัญในกระบวนการผลิต ทำงานแบบ Real time แสดงผลทันทีมองเห็นชัดเข้าใจง่าย สามารถโชว์โมเดลหรือวีดีโอที่กำลังผลิตอยู่ ณ ขณะนั้นได้

 • สามารถออกแบบให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าและการนำไปใช้งานจริง
 • สามารถแสดงรูปภาพได้มากกว่า 1 รูป
 • ใน 1 หน้าจอ สามารถแสดงการทำงานทุกรูปแบบ

ตัวอย่างหน้าแสดงผล

ตัวอย่างหน้า Software Control & Data Record

มีการเก็บข้อมูลในการผลิตย้อนหลังสามารถ Export ออกมาเป็น Report ได้เพื่อนำมาวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น รวมถึงช่วยในการวางแผนการผลิต เพื่อให้ได้ตามจำนวน Order ที่ลูกค้าต้องการ

แจ้งเตือนทันทีเมื่อมีปัญหา

สามารถรับการแจ้งเตือนผ่าน แอปพลิเคชัน LINE ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับรู้ปัญหาได้ทันที ทำให้ปัญหาถูกแก้ไขรวดเร็ว 

ตัวอย่างลูกค้าของเรา

สนใจและต้องการสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อเรา