Home > Visual Control For Production Line Paint

หากโรงงานของคุณกำลังประสบปัญหาเหล่านี้ !

 • จำนวนที่นับได้ไม่ตรงกับจำนวนที่ผลิตได้จริง
 • เสียเวลาในการตรวจเช็คชิ้นงานเนื่องจากชิ้นงานหล่น
 • พนักงานตรวจสอบชิ้นงานที่หล่นไปไม่ครบ

Production Line Paint ได้รับการออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับ Line Paint จากปัญหาที่เกิดขึ้น จำนวนที่นับได้ไม่ตรงกับจำนวนที่ผลิตได้จริง  เนื่องจากชิ้นงานหล่นขณะพ่นสี(NG) จึงทำให้ยอดที่ออกมาเกินจำนวนชิ้นงาน ทำให้เสียเวลาตรวจเช็คเนื่องจากชิ้นงานหล่น

โทรรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการทำ Visual Control

สำหรับ Line Paint

 • แก้ปัญหาความสูญเปล่า(8 waste) จากการรอคอย และ จากกระบวนการ
 • ต้องการทำ Improvement (Kaizen) เพิ่ม Productivity ลดความสูญเสีย
 • ต้องการให้เกิดการลื่นไหลของกระบวนการอย่างเห็นได้ชัดตามหลักการผลิตของ Lean
 • เกิดปัญหาแล้วรู้ทันที ตามหลัก Lean manufacturing
083-096-2657

บริการให้คำปรึกษา ช่วยเหลือในการออกแบบ ระบบ Production Line Paint

ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ, นัดหมายดูหน้างานสรุป Requirement – ระบบ ควบคุมการผลิต ด้วยการมองเห็น, Andon System โดยวิศวกร ที่เชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรง

การทำงานของ Production Line Paint

 • ชิ้นงานจะถูกส่งเข้ามาไลน์พ่นสีโดยการแขวนบน steel support เป็นสายพานลำเลียง
 • การทำงานจะใช้ sensor จับชิ้นงาน 2 จุด คือก่อนและหลังชิ้นงานเข้าเครื่องพ่นสี
  sen 1 นับชิ้นงาน In (ชิ้นงานเข้าเครื่องพ่นสี)
  sen 2 นับชิ้นงานออก Out (ชิ้นงานออกจากเครื่องพ่นสี)
 • เมื่อมีชิ้นงานหล่นให้นับเป็น NG โดยให้พนักงานกดปุ่ม 1 ครั้ง = 1 NG
 • ยอด NG จะถูกนำไปลบกับยอด Out เพื่อให้ยอดชิ้นงานกับจำนวนชิ้นงานตรงกัน

ตัวอย่าง การทำงานของ Production Line Paint

ตัวอย่างลูกค้าของเรา

สนใจและต้องการสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อเรา